Thứ 2, 26/07/2021

08h00: Họp BCĐ covid-19 tỉnh (Đ/c GĐ)

10h00: Họp đánh giá, xếp loại viên chức quản lý các đơn vị trực thuộc Sở năm học 2020-2021 tại Phòng họp 1 (BGĐ, TCCB, CĐN, Lãnh đạo các Phòng: VP, KHTC, TTra, GDCN-GDTX, GDTrH, KT-KĐCLGD)

14h00: Giao ban tuần

Thứ 3, 27/07/2021

08h00: Kiểm tra Thư viện trường tiểu học ở thành phố Huế (Đ/c Mỹ - Phó Giám đốc, Phòng GDTH)

08h00: Thăm các gia đình Thương binh, Liệt sĩ ( Lãnh đạo Sở, Thường vụ Công đoàn cơ quan Sở) - Xe 6445

08h30: Họp trực tuyến với Tổ chức CRS về định hướng kế hoạch điều chỉnh tài liệu tích hợp giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn tại Phòng họp 1 (TV Tổ công tác dự án thuộc P.CTTT-CTHSSV, GDTH, GDTrH)

14h00: Dự làm việc của LĐ UBND tỉnh với huyện Quảng Điền (Đ/c GĐ) - Xe 6445

14h00: Họp thống nhất hoàn chỉnh tài liệu địa phương đã chỉnh sửa và tổ chức góp ý Đề cương lớp 2 theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT (Đ/c Mỹ, PGĐ, Đ/c Thắng PGĐ; GDTrH, TH và các phòng, thành phần liên quan)

14h00: Dự HN trực tuyến của CĐGD Việt Nam về phòng, chống dịch Covid-19 (CĐN)

Thứ 4, 28/07/2021

08h00: Họp Ban thẩm định tài liệu BDTX của Trường CĐSP TTH tại phòng họp 1 (Đ/c Thắng- PGĐ, GDCN-GDTX, QĐ)

10h00: Dự họp nghe dự thảo Nghị Quyết Tỉnh ủy về: Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, Chương trình giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021 – 2025 tại Văn phòng UBND tỉnh (Đ/c Thắng - PGĐ)

10h00: Họp xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2021 (Thành phần: Hội đồng thi, Hiệu trưởng các trường THPT, THCS&THPT; Giám đốc các trung tâm GDNN-GDTX)

14h00: Làm việc với Hội đồng TĐKT trường THPT An Lương Đông (LĐ Sở, CĐN, VP, GDTrH, T.Tra, TCCB,) - Xe 2007

14h00: Thông qua lần cuối Dự thảo tài liệu địa phương đã chỉnh sửa trước khi trình LĐ UBND tỉnh (Đ/c GĐ, các PGĐ; GDTrH, TH và các phòng, thành phần liên quan, GM)

Thứ 5, 29/07/2021

08h00: Dự HN Sơ kết 6 tháng đầu năm 2021 tại LĐLĐ tỉnh (CĐN)

08h00: Dự Họp HĐND thành phố Huế (Đ/c GĐ). - Xe 6445

14h00: Họp Hội đồng TĐKT cơ quan Sở năm học 2020-2021 tại Phòng họp 1 (BGĐ, CT CĐ Cơ quan Sở, Lãnh đạo các phòng ban theo QĐ)

Thứ 6, 30/07/2021

07h30: Dự Lễ khai mạc lớp tập huấn ca Huế năm 2021 tại Sở Văn hóa và Thể thao (Đ/c Thắng - PGĐ)

08h00: Giao ban tháng 8/2021 toàn cơ quan tại hội trường

14h00: Dự làm việc của LĐ UBND tỉnh với thị xã Hương Thủy (Đ/c GĐ) - Xe 6445

14h00: Họp rà soát hồ sơ, sổ sách trong nhà trường thực hiện chuyển đổi sang hồ sơ điện tử thay thế hồ sơ giấy tại H.trường Sở (Đ/c Thắng - PGĐ, Tổ Công tác CĐS, GDTH, GDTrH, GDTX&CN, CNTT)

15h00: Thẩm định điều kiện cấp phép hoạt động giáo dục Trung tâm ngoại ngữ The Edge tại thành phố Huế (Đ/c Thắng - PGĐ, phòng GDCN-GDTX)

Thứ 7, 31/07/2021

08h00: Họp Hội đồng TĐKT ngành GD&ĐT năm học 2020-2021 tại Phòng họp 1 (BGĐ, CT CĐN, Lãnh đạo các phòng ban Sở theo QĐ)

Chủ nhật, 01/08/2021